Styrelsen

Styrelse och fördelning av arbetsuppgifter efter årsmötet den 15 februari 2018

Ordförande: Monica Rosenqvist  

v. Ordförande: Bertil Tomelius        

Sekreterare: Ingrid Tunestål

V. Sekreterare: Margarete Borgquist

Kassör: Bengt Siwersson

Övriga ordinarie ledamöter:
Margaretha Blennhede, Dieter Lebeck,
suppleanter:
Birgit Holmberg, Lena Welinder och Eva Persson

Fördelning av arbetsuppgifter:
Researrangör: Margaretha Blennhede, Dieter Lebeck
Endagsresor: Birgit Holmberg, Monica Rosenqvist)

Ansvariga för medlemsmöten: Bengt
Siwersson, Lena Welinder, Margarete Borgquist och Eva Persson
(anmälan, pris, lokal, förtäring, underhållning)

Utblick: Helge Olsson, Birgit Holmberg, Ingrid Tunestål
PR-ansvarig och Webbmaster: Bertil Tomelius
Medlemsregister: Ingrid Tunestål, Helge Olsson
Arkivansvarig: Dieter Lebeck
Adjungerad styrelseledamot/ Senior rådgivare: Helge Olsson