Aktuellt

 Viktigt meddelande

Till alla som anmäler sig till ett medlemsmöte eller en resa i Vänskapsföreningens regi:

Uteblir man från ett medlemsmöte eller annat arrangemang, skall man betala 75
% av kostnaden och 100 % när det gäller resor.
Gäller fr o m 1 januari 2013.

 

Måndagen den 19 mars klockan 1405-16

Styrelsemöte. Plats Studieförbundet Vuxenskolan


Måndagen den 23 april klockan 1405-16

Styrelsemöte. Plats Studieförbundet VuxenskolanMedlemsmöten

Medlemsmöte: Torsdagen den 12 april. Inbjudan och detaljerat program i
Utblick nr 1.
Resmål : Schleswig-Holstein och Nordfriesland i början av juni. Vi
kommer förmodligen att bo i staden Husum, som är centrum i ett intressant
område med speciell natur och intressanta byar, där naturens nycker och
kraft har fått bestämma byggnads - och levnadsvillkor.
3 övernattningar, alltså

Resor:

München våren 2018
Tidigare förslag: "München och omgivningar" utgår. Resans längd och kostnad har bedömts bli för lång resp. för dyr.

Schleswig och Nordfriesland Maj vecka 22
Utgångspunkt från Schleswig med besök i Flensburg, Husum och Friedrichstadt. Eventuellt besök i Ribe domkyrka. Vi
kommer förmodligen att bo i staden Husum, som är centrum i ett intressant
område med speciell natur och intressanta byar, där naturens nycker och
kraft har fått bestämma byggnads - och levnadsvillkor.
3 övernattningar, alltså

Resans längd: 4 dagar och 3 övernattningar.

Betalning av resor
När vår förening arrangerar resor i samarbete med RP-resor, sker betalningen av resan på följande sätt. Till vår förening betalas 50 kr per person i anmälningsavgift. Vår förening meddelar deltagarlistan till RP-resor, som skickar ut inbetalningsavier. Därmed står resebyrån RP-resor för resan och resenärernas reseskydd gäller. Föreningens kassör är kontaktperson mot RP-resor vad gäller deltagarlistan. Anmälningsavgiften är inkluderad i resans pris.


.